Verwijzers

P211437

Je ondersteunt een kind of jongere met psychische problemen, gedragsproblematiek en/of een verstandelijke beperking. Deze problemen leggen veel druk op de gezinssituatie. Dit zorgt voor flinke spanningen in huis. Opvoeders zijn op en weten niet meer hoe ze verder kunnen, maar willen wel graag dat hun kind thuis kan blijven wonen. Om er voor te zorgen dat de jeugdige nu en in de toekomst thuis kan blijven wonen, bieden we als De Break integrale, domein-overstijgende ondersteuning. Dit kan in de vorm zijn van één of meerdere nachten verblijven op een van onze locaties in combinatie met ondersteuning in de thuissituatie of op een andere locatie via een van de betrokken organisaties. In alle gevallen maakt de ondersteuning (in welke vorm dan ook) onderdeel uit van één integraal plan dat er op gericht is dat de jeugdige structureel thuis kan (blijven) wonen. Bekijk hier ook het onderzoeksrapport over De Break.

De Break is een samenwerking van verschillende organisaties: Enver, Horizon, Yulius, Agathos en initiatiefnemer ASVZ.

Doelgroep

De Break richt zich op jeugdigen onder de 18 jaar met psychische problemen, gedragsproblematiek en/of een licht verstandelijke beperking. We zien dat de thuissituatie van deze jeugdigen vaak onder druk staat en ingrijpen nodig is, wil de jeugdige nu en in de toekomst thuis kunnen (blijven) wonen. Er is maatwerk nodig om er voor te zorgen dat de ondersteuning echt aansluit bij wat er nodig is. Dit kan een combinatie zijn van jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. 

Wanneer kan een beroep op De Break worden gedaan?

Er kan in de volgende gevallen een beroep op De Break worden gedaan:

 • Er is sprake van hoog complexe problematiek
 • Er is het perspectief dat een jeugdige binnen zes maanden thuis kan wonen, zo nodig met ondersteuning van andere respijtvoorzieningen
 • Er is sprake van een dreigende uithuisplaatsing (maar niet van een crisissituatie)
 • De jeugdige valt onder de regio Zuid-Holland-Zuid of Midden-Holland
 • De (hulp)vraag past niet binnen het reguliere zorgaanbod van aanbieders, waardoor een domeinoverstijgend, creatief aanbod noodzakelijk is
 • Ouders en aanmelders zijn bereid mee te werken aan een ‘out of the box’, integrale oplossing met als insteek “thuis of bij netwerk”

Er kan geen beroep op De Break worden gedaan in volgende gevallen:

 • Het perspectief staat al vast: langdurig wonen binnen een woonvoorziening/residentieel
 • Het staat vast dat een residentiële opname het beste is voor de jeugdige en een oplossing in de thuissituatie de veiligheid/ontwikkeling van de jeugdige schaadt
 • De Break wordt niet ingezet vanwege wachtlijsten bij aanbieders, tenzij een creatieve maatwerkoplossing thuis een optie is.
 • Behandelplaats voorliggend i.v.m. gedrag/verslaving/psychiatrie
 • De benodigde hulp is zo specifiek dat het buiten de expertise/mogelijkheden van de betrokken ketenpartners of schil van aanbieders valt.

Veelgestelde vragen

 • Is er crisisopvang?

  Nee, er is geen crisisopvang op De Break. Ook is De Break geen crisislocatie. De Break biedt een tijdelijke oplossing om te voorkomen dat een crisis ontstaat. Als er sprake is van een crisissituatie en crisisopvang noodzakelijk is, dient contact opgenomen te worden met de  crisisdienst.

  Voor de gehele regio Zuid-Holland-Zuid is deze dienst 24/7 bereikbaar via het nummer 0800 – 1471.

  Voor de regio Midden-Holland is de crisisdienst bereikbaar via 020 – 59 23 323

 • Wie betaalt de ondersteuning van De Break?

  Het verblijf wordt vergoed vanuit het Zorgprofiel dat de cliënt heeft, afgegeven vanuit het Jeugdteam of via een bepaling voor Jeugdhulp.

 • Met wie kan ik overleggen of mijn jeugdige geschikt is voor De Break?

  Overleg is mogelijk met de teamleider van De Break Zuid Holland Zuid: Mandy Blokland, bereikbaar op via 06-12 43 43 38 of een waarnemend teamleider via 078-6199121.

  Voor de locatie Midden-Holland kan je overleggen met teamleider Annelies Verdoren via
  06 - 30 52 64 25

 • Wie is de hoofdbehandelaar van mijn jeugdige?

  Als iemand zich bij De Break aanmeldt en op dat moment al een (hoofd)behandelaar heeft, dan blijft deze persoon ook (hoofd)behandelaar als wordt gestart met een traject bij De Break. De Break is een initiatief waarin meerdere zorgorganisaties samenwerken. Samenwerking tussen alle betrokkenen bij een cliënt vinden we hierbij heel erg belangrijk. Je kunt er dus vanuit gaan dat de ondersteuning tussen de hoofdbehandelaar die je al hebt en de mensen op de logeervoorziening naadloos in elkaar overloopt.

 • Hoe kan ik een aanmelding doen voor De Break?

  Aanmelden verloopt via ASVZ (één van de samenwerkingspartners) en kan hier. Zodra de aanmelding binnen is kijken we met een team van experts of we jullie kunnen helpen. In de regio Zuid-Holland Zuid heeft Stichting Jeugdteams een eigen aanmeldroute. Inzet van De Break is altijd onderdeel van een breder, integraal plan van aanpak in het kader van Thuis Tenzij. We bevelen aan eerst telefonisch te overleggen voor je tot aanmelden overgaat.

  Wil je meer informatie over de nieuwe locatie in Midden-Holland, Parallelweg Zuid 119 in Nieuwerkerk a/d/ IJssel? Bel of mail met teamleider Annelies Verdoren via averdoren@asvz.nl of 06 - 30 52 64 25.

 • Met wie kan ik overleggen over de mogelijkheden van De Break?

  Overleg is mogelijk met de teamleider van De Break Zuid-Holland Zuid, Mandy Blokland, bereikbaar via 06 -12 43 43 38 of een waarnemend teamleider via 078-6199121.

  De Break Midden-Holland,  Parallelweg Zuid 119 in Nieuwerkerk a/d/ IJssel.
  Aanmelden of overleggen kan via teamleider Annelies Verdoren via averdoren@asvz.nl of 06 - 30 52 64 25.

 • Voor welke regio is De Break?

  Kinderen en jongeren uit de regio Zuid Holland Zuid en Midden-Holland kunnen gebruik maken van de voorziening.

 • Hoe wordt bepaald of een jeugdige in aanmerking komt voor de Break?

  Vanuit de visie en doelstellingen zijn hiervoor een aantal criteria vastgesteld, namelijk:

  Screeningsindicatoren De Break

  • Er is geen sprake van crisis, wel van hoog complexe problematiek
  • Perspectief is thuis binnen 6 maanden, zo nodig met ondersteuning van andere respijtvoorzieningen
  • Er is sprake van een dreigende uithuisplaatsing
  • De jeugdige valt onder de regio Zuid-Holland-Zuid
  • De (hulp)vraag past niet binnen het reguliere zorgaanbod van aanbieders, waardoor een domeinoverstijgend, creatief aanbod noodzakelijk is
  • Ouders en aanmelders zijn bereid mee te werken aan een ‘out of the box’ integrale oplossing met als insteek “thuis of bij netwerk”

  Contra-indicaties

  • Het perspectief staat al vast: langdurig wonen binnen een woonvoorziening/residentieel
  • Het staat vast dat een residentiële opname het beste is voor de jeugdige en een oplossing in de thuissituatie de veiligheid/ontwikkeling van de jeugdige schaadt
  • De Break wordt niet ingezet vanwege wachtlijsten bij aanbieders, tenzij een creatieve maatwerkoplossing thuis een optie is
  • Behandelplaats voorliggend i.v.m. gedrag /verslaving/psychiatrie
  • De benodigde hulp is zo specifiek dat het buiten de expertise/mogelijkheden van de betrokken ketenpartners of schil van aanbieders valt
 • Hoe lang kan een jeugdige maximaal achter elkaar verblijven?

  Dit wordt in afstemming met elkaar bepaald, afhankelijk van wat nodig is in de specifieke situatie. De visie vanuit De Break is dat deze periode zorgvuldig bepaald moet worden: een te lang verblijf bij De Break kan de terugkeer naar huis bemoeilijken.