Over De Break

P210199

Ieder kind verdient een thuis. Nu en in zijn of haar toekomst. Vanuit die visie levert De Break integrale, domein-overstijgende zorg aan jeugdigen met psychische problemen, gedragsproblematiek en/of een licht verstandelijke beperking. Dat is een mond vol. Het betekent dat we 'outside the box' denken. Het betekent ook dat je bij De Break alle vormen van ondersteuning letterlijk en figuurlijk onder één dak vindt. De Break is namelijk een initiatief van verschillende zorgorganisaties. Op beide locaties werken medewerkers vanuit verschillende zorgorganisaties samen. Daarnaast werken individuele begeleiders of behandelaren van verschillende organisaties nauw samen als er andere ondersteuning nodig is. We gaan er simpelweg voor om, samen met de jeugdige en de opvoeders, een oplossing te vinden die er toe leidt dat de druk van de ketel gaat en thuis wonen (weer) mogelijk wordt. Deze oplossing tijdelijk verblijf op de Break in combinatie met begeleiding op school of ergens anders of behandeling, is altijd in combinatie met ondersteuning aan het gezin in de thuissituatie. En uiteraard is een combinatie van een van deze vormen van ondersteuning ook mogelijk. Anders gezegd: we doen gewoon wat nodig is en denken in mogelijkheden. Bekijk hier ook het onderzoeksrapport over de Break.

Dus, hulp nodig? Dreigt thuis wonen voor jou als jongere of voor jouw zoon of dochter niet langer mogelijk te zijn? Neem contact op met De Break en informeer naar de mogelijkheden.

 

Zorg onder één dak

Als je ondersteuning nodig hebt, moet je tegenwoordig eerst weten wat voor soort ondersteuning je nodig hebt. In veel gevallen weet je dat als jeugdige of ouder(s) alleen niet. Of heb je al van alles geprobeerd en word je steeds van de ene zorgorganisatie naar de andere gestuurd. Bij De Break denken we graag 'andersom'; we gaan samen na welke ondersteuning jij nodig hebt en zorgen er dan voor dat die ondersteuning er komt.

Het maakt dan niet uit wat voor 'soort' zorgorganisatie daar bij betrokken moet worden. In De Break werken verschillende zorgorganisaties namelijk samen. Op de locatie in Sliedrecht werken medewerkers vanuit de jeugdzorg (J&O), gehandicaptenzorg (VG) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ook daadwerkelijk samen in één team. Elke zorgorganisatie heeft zo zijn eigen expertise en achtergrond, maar we zijn er van overtuigd dat we door op deze manier samen te werken jou des te beter kunnen helpen. Onderaan deze pagina vind je welke organisaties in De Break samenwerken. Samen kunnen wij jou zeker helpen.

We moeten hierbij één voorbehoud maken; de ondersteuning die we vanuit De Break inzetten moet wel betaald worden. Hiervoor hebben we korte lijntjes met de gemeente. Die beslist uiteindelijk of je in aanmerking komt voor een traject bij De Break. Wel hebben we met de gemeente heldere afspraken gemaakt wanneer dit wel en niet het geval is. Lees om teleurstelling te voorkomen dan ook eerst hier meer over de precieze spelregels die we hanteren of we met elkaar een traject kunnen aangaan.

Tijdelijk

Een traject bij De Break duurt maximaal 6 maanden. Tijdens deze 6 maanden gaan we samen aan de slag met de doelen die we gesteld hebben. Een of meerdere dagen per week kan je als onderdeel van dit traject verblijven op een locatie van De Break als dat nodig is voor jou, je opvoeders en/of je broertjes en zusjes. Uiteraard gaat het normale leven dan ‘gewoon’ door. Naar school gaan, sporten of een eerder ingezette behandeling blijft. Hierdoor komen jij en je opvoeders tot rust. Het logeren is onderdeel van een bestaand of nog te maken integraal plan. Dit heeft als doel dat de situatie weer stabiel wordt en de zorg thuis vervolg kan krijgen.