De Break - een vruchtbaar experiment in de jeugdzorg

P210179

Onderzoeker Annemiek Stoopendaal mocht het afgelopen jaar meebeleven welke betekenis de Break kreeg voor de kinderen, opvoeders, medewerkers, ondersteuners en mensen bij de betrokken gemeenten. 

De conclusie van haar onderzoek is dat Break een van de weinige projecten is die aansluit op het meerjarenperspectief van de regio Zuid-Holland-Zuid (ZHZ). Het is een tastbare en concrete invulling van de ingezette transformatie van de jeugdzorg in de regio ZHZ.

Klik op de link om het hele onderzoeksrapport te lezen.

Onderzoeksrapport de Break - Annemiek Stoopendaal

Onderzoeksrapport de Break - Annemiek Stoopendaal