Nieuwe zorgvorm De Break van start in Zuid-Holland Zuid: De Break maakt het mede mogelijk dat een jeugdige thuis kan blijven wonen

P210638

Op 24 september opent Hanny Visser, wethouder PRO Sliedrecht, officieel De Break op ASVZ locatie Merwebolder. In deze zogenoemde harmonica-voorziening werken Agathos (onderdeel van Lelie Zorggroep), ASVZ, Enver, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs en Yulius samen. De zorginstanties bundelen hun krachten om jeugdigen tijdelijke ondersteuning op maat te bieden, zodat zij thuis kunnen blijven wonen.

Wat doet De Break

De Break biedt een plek waar jeugdigen met meerdere problemen, zoals psychische of gedragsproblemen en/of een lichte verstandelijke beperking, tijdelijk rust en stabiliteit kunnen vinden als dat in de thuissituatie even niet lukt. Zij krijgen de begeleiding die bij hen past en kunnen indien nodig/gewenst blijven logeren. Naar school gaan, sporten of reeds ingezette behandeling of begeleiding blijven gewoon doorgaan. Met ondersteuning vanuit de verschillende specialismen in één voorziening willen we voorkomen dat de thuissituatie escaleert. De inzet van De Break is altijd onderdeel van een integraal plan van aanpak in de thuissituatie.

Samenwerking op meerdere gebieden

De ondersteuning in de Break wordt geleverd door een team van medewerkers van de samenwerkende organisaties, een combinatie van medewerkers uit de jeugdzorg (J&O), gehandicaptenzorg (VG) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Overige ondersteuning en/of behandeling wordt ook door één of meerdere van deze organisaties geboden. Op deze manier krijgt de jeugdige het beste van wat al deze organisaties te bieden hebben. Een jeugdige kan maximaal voor een half jaar gebruik maken van het aanbod van De Break. Het gaat dan om één of meerdere nachten per week.

Locatie

De Break bevindt zich op het terrein van ASVZ locatie Merwebolder (Spinnershoek 10) en is direct toegankelijk vanaf de straat Craijensteijn die langs het terrein van ASVZ loopt. De oprit van De Break bevindt zich direct naast sporthal De Basis.

Nieuwsgierig?

Ben je nieuwsgierig wat we precies doen, wil je komen kijken of heb je vragen? Kijk op www.debreak.nl of neem contact op met Marcel Jans door te bellen naar 06-83283995 of 0184-491428. Of mail naar: info@debreak.nl.